مشتری یزدیمون میگفت طرف میاد‌ جنس صد تومنی هم بخره دوتا چک پنجاه تومنی می‌نویسه انقدر‌ چک تو یزد رایجه