این دامادمون میخواد مهربونی کنه دیس غذا رو‌ خالی میکنه تو بشقابت منم شدیدا عصبی میشم ده بارم به خواهر گفتم میگه چی بگم ناراحت میشه