خوب اونایی که به مسلمون بودنش ربط میدادن کجای مجلس نشستن؟ https://t.co/OBG7AyVNzq
دلیل نمیشه که این هست کرایم نباشه و به اعتقاداتش ربطی نداشته باشه ‎· نیالا
@nialak: شایدم ممکنه تسپبه حساب شخصی بوده یا عقده داشته ازشون که اینکارو‌کرده ‎· سعید ©