قدر عافیتتون را بدونید
بد نبینی، چی شده ؟ ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: یه مریض پیرمرد شدم یا یه پیر مرد مریض شدم ‎· سعید ©