قدر عافیتتون را بدونید
بد نبینی، چی شده ؟ ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
@arash: یه مریض پیرمرد شدم یا یه پیر مرد مریض شدم ‎- سعید ©