یه توییت کردم درباره یک مراسم عزاداری که فیلمش اومده بیرون ولی سه بار توییتر کرش کرد درنتیجه بیخیالش شدم،شاید از درک‌من خارج بود