Avatar for saeed
بعد از اینکه دکتر گفت هیچ فعالیت سنگین نظیر فعالیت ورزشی،بدن سازی ،فوتبال و ... نداشته باش وسایل ورزش نازنینمو گذاشتم رو‌‌ دیوار
Comment
چرا؟ به خاطر روزه؟ ‎· Aliusha
Comment
@aliusha فعالیت سنگین تشدید کرده بودش و‌با روزه عود کرد ‎· سعید ©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place