کتاب فروش بساطی‌ میدون‌انقلاب میگفت روزی ۲۰تومن به مامورای شهرداری میده که بذارن بساط‌کنه @TehranMunicipal