پیارسال تو‌ انقلاب کتاب فراموشخانه فراماسونری در ایران را داشتم میخریدم ۳جلد ۱۵۰تومن، نخریدم الان شده یک و‌نیم میلیون