بچه‌های‌دهه هشتاد بچه‌های مای‌بی‌بی و پنبرزن،دهه هفتادی‌ها پوشک و لاستیکی ، شصتی‌های بیچاره کهنه و مشما