پارسال یک شب بهمن ماه یک‌اشتباه استراتژیک کردم که ممکن بود نابودم کنه ولی به خیر گذشت،یادش افتادم الان حالم بد شد