ما اینجا سرانتخاب استندآپ‌کمدی برتر می‌جنگیم و جوانهای دلاورمون تو سوریه روبروی داعش میجنگن، #خاوری و شریکش تو تورنتو سر میلیارد $ میجنگن