چرا چالش مطالعه و‌افزایش شعور و کسب علم نمیذارید؟ چالشها شده نشون دادنی حالا یا #چالش_فیش_های_حقوقی باشه یا اعضا و‌جوارح