همین جا یه بازنشسته کار میکنه کلهم حقوقش۹۰۰بود شده ۱۱۵۰،اونوقت دربدر ۵ میلیون وام پول پیش خونه اس،صفدر و‌ خدم و‌ حشمش وامهای۳۰۰میلیونی گرفتن