ببین اصول گرا،اصلاح طلب ، سلطنت طلب،دلواپس هیچکدوم به فکر من و‌ تو نیستن همه شون به فکر بالاتر بردن دریافتی و #فیش_حقوقی هاشونن