مست خواب بودم هی گفتم برو‌ دوش بگیر برو دوش‌بگیر ، دوش‌گرفتم خوابم پرید

2015-2016 Mokum.place