پشتیبانی پوز پاسارگاد اومد پاکت دیجیکالا رو‌میزم بود،گفت اینا مطمئنن؟مثل شبکه ماهواره‌ایا نباشن؟کلی تبلیغ @Digikalacom رو کردم