بختیار رحمانی , #هکسره ، #دوستانه⚠ https://t.co/hm0gNRjngu
هکسره ینی چی؟ ‎· ava
یعنی به جای کسره از ه استفاده کرده ‎· سعید ©
@saeed: اهان...چه باحال...ممنون ‎· ava