بختیار رحمانی , #هکسره ، #دوستانه⚠ https://t.co/hm0gNRjngu
هکسره ینی چی؟ ‎- ava
یعنی به جای کسره از ه استفاده کرده ‎- سعید ©
@saeed: اهان...چه باحال...ممنون ‎- ava