اپلیکیشن #اسنپ در قسمت اطلاعات برای جنسیت گزینه های مرد ،زن و سایر داره، عمیقا منورالفکری ازش میباره چکه چکه