همه بیدار میشن یا بیدارشون میکنن بیان سحری بخورن من باید بیدار بشم یه چی بخورم بعد به فکر فرو‌ برم چجوری‌ مادر‌‌ را صدا کنم‌ سحری بخوره