یه خونه ای چندتا خیابون پایینتر،پشت بومش روف گاردن داره،آبنما و‌پروژکتور،نورش مستقیم تو‌پنجره اتاق‌منه فردا عکسشو میفرستم توییتر رسواش میکنم