دوران سربازی دو‌ جور خاطره می‌نوشتم یکی گرازش‌روزانه بود یکی متن وبلاگی طور دلتنگانه اونا‌ باحال بودن