تو‌ پادگان ما کارمند قراردادی هم میخواست کاراشو بندازه سر سربازها،همچین دعوایی کردم باهاش جمع‌کرد بساطشو https://t.co/Z3TId9e87J