شایعه:مدیرعامل بانک رفاه بعد از افشای فیش حقوقی از کشور‌خارج شده و تو فرودگاه رویت شده،بانک تکذیب کرده عکسش شیر شده https://t.co/i0V44QeJS6