کتاب میخونم ، چرت میزنم ، تو‌ خواب میرم تو لوکیشن داستان و پیش شخصیت ها
عالیه.... ‎· ava