این سری برم ترکیه یه جعبه از این کولونیا میارم خیلیییی خوبه حیف ایران ندیدم‌جایی داشته باشه https://t.co/IAeLHTWSHn