یه اتاق گردگیری و‌جاروبرقی بی جونم کرد ، ولی گرد و‌ خاکی بلند شد بیا و‌ببین