ناصرالدین‌شاه از کریم‌شیره‌ای میپرسه عذربدتر از گناه یعنی چی؟کریم چند روز مهلت میخواد تا اینکه یه روز تو‌ کاخ ناگهان میپره شاه رو بغل میکنه