Avatar for saeed
اگر به ازای هر دقیقه فکر کردن به مرگ ،یک دقیقه به عمرمان اضافه بشه ، من دوبرابر عمر واقعیم زندگی خواهم کرد انقدر که هر ثانیه درگیر این مطلبم
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place