گفتن اردوغان از روسیه عذرخواهی کرده،ترکیه‌ای‌ها تکذیب کردن ، روسها گفتن غلط کردید تحویل بگیرید پس #استامبول