4سال دبیرستان از ۱۶تیر تا ۱۶ شهریور رفتم مدرسه ، خیلی هم راضیم بهتر از الافی تو‌ کوچه خیابون و‌پای کامپیوتر بود https://t.co/szOF9Gs9BF