فرماندار تهران: خانه های پرمصرف آب جریمه می‌شوند https://t.co/DmyYUKqfqa(X(1)S(rpzu2310yxovitaclisaguea))/deta...