خوب دیگه طرف حسابهای ترکیه‌ای دونه دونه تعطیل کردن و‌ رفتن برای تعطیلات عید فطر