یعنی اگه افشا نمیشد ایشون همچنان ادامه میداد به دریافتی‌هاش https://t.co/aoMLNwTU1M