۱۹ میلیون تومن از وام را هم یه پراید در حد صفر خریدن ، بچه میره مجلس و برمیگرده پیاده نباشه لابد https://t.co/VQDMxlkgVI