امروز اومدم طلسم شکنی کنم و اسنپ بگیرم هیچ‌راننده‌جوانمردی حاضر نشد به خواسته من تن بده @Snapp_Team