توییتر فارسی کافیه اسم و آواتارت دختر باشه ،هزار تا فالور تضمینی داری