گرمترین روزها روزه دارت بودم و کم کم هلال ماه خواهد رسید ، شبهای قدر گذشت و من از این زمین نگذشتم #رمضان