باز خوبه اینا قانع به #سفره_انقلاب هستن ،قبلی‌ها که از در پشتی آشپزخونه دیگ درسته بار می‌زدن می‌بردن #فیش_حقوقی #دکل_گمشده