همه جا لای سیب زمینی مواد مخدر قاچاق میکنن،از پاکستان به افغانستان مواد منفجره ، افعانستان خسته https://t.co/14AFcjKXhk