از فردا طرح تابستانه کتاب آغاز میشه که با بیست درصد تخفیف می‌تونید از کتابفروشی‌های جز طرح خرید کنید ،لیست در https://t.co/gOxFDop3AH