جاده رو‌ دست کاری میکنن،هی میبندن هی باز میکنن این باعث قفل شدن میشه به حال‌خودش‌بذارن مشکلی‌پیش نمیاد