سرعت ایرانسل خیلی خوبه‌در حالی که رایتل کلا آنتن نداره ، همراه اول هم رفته گل بچینه