در هر صورت الان داریم تو شمال از بارون نم نم ، هوای خنک ، بوی دود چوب و طعم لذیذ کباب لذت می بریم