به یکی از مشتری‌ها گفتم کلا دیگه قید کار را زدم می‌خوای بدهیتو بیار نیار ، چهار روز دیگه تو‌ با چهل تا دستگاه لنگ مواد اولیه میشی

2015-2016 Mokum.place