Avatar for saeed
به یکی از مشتری‌ها گفتم کلا دیگه قید کار را زدم می‌خوای بدهیتو بیار نیار ، چهار روز دیگه تو‌ با چهل تا دستگاه لنگ مواد اولیه میشی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015-2018 Mokum.place