چقدر کتابفروشی نثر ثالث یه جوری بود اصلا خوشم نیومد ازش ، ناخن کوچکه فرهنگ و‌شهرکتاب مرکزی نمیشه