و‌ جالبیش این بود که این بنر چند قدم جلوتر از شهرام ناظری حرکت میکردن مربع عشقی شده بود https://t.co/vlCL4JezWS