خیلی کشورهای دیگه هم‌همینه ، پارسال یه پولی از هند میخواستیم بفرستیم ترکیه بعد به هفته برگشت خورد https://t.co/IsinpgT7Xj