یه‌جنس‌ می‌فروشیم باید دست دعا بگیریم یارو‌ دبه در نیاره،پشیمون نشه،چکش برگشت نخوره