اپلیکیشن #دیوار فوق العاده اس، یکی از محصولاتمونو توش آگهی کردم کلی زنگ‌خور داشتم