هر وقت با دوتا عدد طول‌و‌عرض برخورد میکنم سریع مساحتشو حساب میکنم‌ ، الان شد ۲۴۰۰کیلومتر مربع طوفان گرد و‌غبار https://t.co/ypmRGkV72v